Close
Skip to content

Dizajnirana jaja s povećanim sadržajem omega-3 masnih kiselina i pigmenata — proizvodnja i zdravstvena korist njihove konzumacije

Zlata Kralik, Gordana Kralik, Manuela Grčević, Danica Hanžek, Ewa Biazik

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.9 (Pregledni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Proteklih godina u animalnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji dizajnirani – obogaćeni proizvodi predstavljaju jedno od najzanimljivijih područja istraživanja i inovacija. Ovi proizvodi smatraju se funkcionalnom hranom i sadrže sastojke koji imaju povoljne fiziološke učinke na ljudsko zdravlje. U peradarskoj proizvodnji dizajnirana ili obogaćena jaja važna su vrsta funkcionalne hrane. Potražnja funkcionalne hrane na tržištu zadnjih godina je u porastu. Upravo zbog povećanoga interesa ljudi za kupovinom dizajniranih proizvoda dolazi do prilagodbe proizvodnje u peradarskoj industriji. Izmjenom sastava krmnih smjesa za nesilice utječe se na promjenu nutritivnoga sastava jaja, kao i na očuvanje njihove kvalitete. Ovim postupkom u jajima se može postići promjena koncentracije kolesterola i njegovih frakcija, masnih kiselina i pigmenata. Iz relevantne znanstvene literature uočljivo je da se konzumacijom dizajniranih jaja može pozitivno utjecati na zdravstveno stanje ljudi. Stoga je i cilj rada opisati različite koncepte proizvodnje dizajniranih jaja te istaknuti zdravstvenu dobrobiti njihove konzumacije kod ljudi.

Ključne riječi: dizajnirana jaja, funkcionalna hrana, omega-3 masne kiseline, pigmenti

Dopisni autor:
Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zlata.kralik@fazos.hr