Close
Skip to content

Dinamika nakupljanja olova u listu i dijelovima ploda bajama

Anđelko Vrsaljko

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Plodovi bajama (jezgra) smatraju se diljem svijeta zdravom hranom jer osim svoje visoke nutritivne vrijednosti u povećanim koncentracijama sadrže i esencijalne bio-molekule, koje pozitivno djeluju na ljudski metabolizam i istodobno preveniraju najvažnije imunološke bolesti. Slijedom toga su u ekološkim uvjetima Ravnih kota ra provedena dvogodišnja istraživanja nakupljanja olova (Pb) u listu i pojedinim dijelovima ploda te istraživanja njihove korelacije. Od trenutka zametanja ploda prema zriobi razina Pb blago opada u svim dijelovima ploda, dok je kod lista to dvostruka sigmoidna krivulja. Razina Pb u listu je gotovo dvostruko veća negoli u dijelovima ploda, posebice u odnosu na jezgru i prema kraju vegetacije, što ukazuje na vrlo slabo premještanje Pb iz lista u sjemenku i/ili imobilizaciju Pb u endodermu lista. Razina Pb u jezgri bajama u fenofazi zrelosti kretala se od 0,27±0,031 do 0,40±0,021 mg/kg suhe tvari. To je izuzetno niska razina u odnosu na drugo voće, koje u svježem stanju sadrži veće razine Pb, a na razini suhe tvari nerijetko i tri do četiri puta više. Utvrđene su pozitivne korelacije između jezgre i koštice, odnosno lupine. Može se sa sigurnošću reći da se jezgra bajama proizvedena u ekološkim uvjetima Ravnih kotara može koristiti kao funkcionalna hrana, ali i kao sastavni dio hrane za dojenčad.

Dopisni autor:
Anđelko Vrsaljko, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru, Franje Tuđmana , 24i, 23000 Zadar, Hrvatska, avrsalj@unizd.hr