Close
Skip to content

Boja i pH vrijednost mesa istarske janjadi

Valentino Držaić, Ana Kaić, Ivan Širić, Zvonko Antunović, Boro Mioč

ttps://doi.org/10.18047/poljo.22.1.6 (izvorni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj spola i tjelesne mase istarske janjadi prije klanja na pH vrijednost i boju mesa. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 118 janjadi oba spola (64 muške i 54 ženske), koja je prije klanja podijeljena u dvije skupine: lakša (17,76 kg; 28 muške i 32 ženske) i teža (20,17 kg; 36 muške i 22 ženske). Masa trupa utvrđena je neposredno nakon klaoničke obrade trupa i nakon 24 sata, dok su vrijednost pH i boja mesa utvrđeni 45 minuta i 24 sata nakon klanja. Prosječna masa toploga i hladnoga trupa lakše janjadi bila je 9,76 i 9,47 kg, a teže 11,80 i 11,49 kg s kalom hlađenja 2,96, odnosno 2,60%. Trupovi istarske janjadi poprilično su uniformni s obzirom na spol, u pogledu svih istraživanih pokazatelja, izuzev vrijednosti L* i a* parametara boje. U svrhu proizvodnje većih količina janjećega mesa može se preporučiti povećanje tjelesne mase janjadi pri klanju, budući da se pozitivno odražava na masu trupa i kalo hlađenja, uz zadržavanje poželjnih vrijednosti parametara kakvoće mesa.

Dopisni autor:
Valentino Držaić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, vdrzaic@agr.hr