Close
Skip to content

Biokemijski i hematološki pokazatelji i indeks tjelesne kondicije krava holsteinske pasmine s obzirom na ocjenu dobrobiti

Dalibor Đud, Vesna Gantner, Mislav Đidara, Martina Pavlić, Marcela Šperanda

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.9 (izvorni znanstveni rad)

PUNI TEKST

Sažetak

Dobrobit životinja predstavlja procjenu stanja životinja kojima reagiraju na podražaje iz okoline. Precizna procjena dobrobiti podrazumijeva multidisciplinaran pristup, a suvremen evaluacijski protokol uključuje mjerenja na životinjama i mjerenja koja uključuju smještaj, hranidbu i upravljanje farmom. Svrha ovoga istraživanja bila je odrediti varijabilnost biokemijskih i hematoloških pokazatelja, kao i tjelesnu kondiciju, s obzirom na različite bodovne razrede dobrobiti. Istraživanje je provedeno na 145 krava holsteinske pasmine, nasumično odabranih na šest komercijalnih farma mliječnih krava. Kontrolni popis procjene dobrobiti mliječnih krava sastojao se od 70 pitanja prema protokolu CReNBA. Biokemijski pokazatelji u krvi i mliječnoj plazmi određeni su automatskim kemijskim analizatorom Beckman Coulter AU400 (Beckman Coulter, SRNj). Dobiveni rezultati ukazuju da niže koncentracije albumina, triglicerida, željeza i kalcija u krvi imaju krave na lošije ocijenjenim farmama s obzirom na menadžment farme i infrastrukturu. S obzirom na pokazatelje infrastrukturnih karakteristika farme, menađmenta i ukupnu ocjenu farme, koncentracija albumina u mliječnom serumu bila je veća (P<0.05) u krava s lošijom ocjenom. Sedimentacija eritrocita bila je brža na lošije ocijenjenim farmama s obzirom na infrastrukturu farme i ukupnu ocjenu dobrobiti.

Dopisni autor:
Marcela Šperanda, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, marcela.speranda@fazos.hr