Close
Skip to content

Aromatski profil i senzorska kvaliteta medne rakije proizvedene fermentacijom s imobiliziranim kvascima

Borislav Miličević, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Radoslav Miličević, Emil Petošić, Toni Kujundžić, Drago Šubarić

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Hlapljivi aromatski sastojci u medu karakteristični su za svaki med i stoga bi mogli značajno utjecati na kvalitetu medne rakije. Osim toga, tijekom fermentacije, kvasci sintetiziraju hlapljive spojeve koji, također, utječu na aromu i kvalitetu rakije.Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti utjecaj fermentacije s imobiliziranim stanicama kvasca na aromu mednih rakija proizvedenih od meda bagrema i kestena. Aromatski profil određen je primjenom GC/FID-a, a senzorska analiza provedena je prema njemačkome DLG modelu. Rezultati su pokazali da primjena tehnike s imobiliziranim kvascima rezultira nižim udjelom estera, ali i značajno višim udjelom spojeva podrijetlom iz meda.

Dopisni autor:
Đurđica Ačkar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska, dackar@ptfos.hr