Close
Skip to content

Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. F. na klijavost sjemena i rast klijanaca žitarica, industrijskog bilja i povrća

Renata Baličević, Marija Ravlić, Kristina Lucić, Manuela Tatarević, Pavo Lucić, Monika Marković

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu je istražen alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm.f. na klijavost sjemena i rast klijanaca sedam biljnih vrsta. Pokus je proveden u Petrijevim zdjelicama, gdje su procijenjeni ekstrakti svježih listova vrste A. vera u različitim koncentracijama (2, 4, 6, 8 i 10%) na klijavost, duljinu klijanaca te svježu i suhu masu klijanaca ječma, pšenice, soje, uljne bundeve, radiča, rukole i salate. Djelovanje vodenih ekstrakata ovisilo je o koncentraciji ekstrakata i test vrsti. Ekstrakti koncentracije iznad 2% smanjili su klijavost sjemena ječma i salate, dok je pozitivan utjecaj zabilježen kod uljne bundeve. Najveće smanjenje duljine korijena bilo je kod salate i to za 41,6%, dok je duljina korijena uljne bundeve bila povećana do 49,9%. Vodeni ekstrakti povećali su značajno duljinu izdanka kod pšenice, soje i uljne bundeve. Pozitivan i negativan utjecaj utvrđen je na svježu masu klijanaca test vrsta, dok je suha masa klijanaca bila snižena samo kod ječma u svim tretmanima te salate u tretmanu s ekstraktom koncentracije 4%. Među test vrstama, kao najosjetljivija se pokazao ječam kod svih mjerenih parametara, izuzev kod duljine korijena.

Dopisni autor:
Renata Baličević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, renata.balicevic@fazos.hr