Close
Skip to content

Agronomska vrijednost oplemenjivačkih linija i sorti jarog stočnog graška (pisum sativum l.) za proizvodnju voluminozne krme

Goran Krizmanić, Tihomir Čupić, Marijana Tucak, Svetislav Popović

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Jari stočni grašak jedna je od najznačajnijih krupnozrnih mahunarki. Kod većine oplemenjivačkih programa graška selekcijski je proces usmjeren na razvoj visokoprinosnoga i kvalitetnoga sortimenta za proizvodnju zrna i/ili visokokvalitetne voluminozne stočne hrane. Proizvodnja zrna bogatoga bjelančevinama uglavnom je povezana s jarim sortama, dok je proizvodnja voluminozne mase, odnosno korištenje cijele biljke, koja je, osim bjelančevina, značajan izvor minerala i vitamina, odlika ozimih sorti. Zbog nemogućnosti jesenje sjetve (kasno napuštanje polja prethodne kulture, obilne kiše u vrijeme pripreme tla i sjetve, promjena poslovnoga plana, veći broj stoke i sl.), sve su češći zahtjevi proizvođača za jarim sortama graška, koje daju veliku masu u kratkome periodu (100 dana) i omogućuju sjetvu druge kulture na istoj površini. Ciljevi ovoga istraživanja bili su: tijekom dvije uzastopne godine (2012. i 2013.) procijeniti agronomsku vrijednost sorti (jarih, fakultativno ozimih) i novostvorenih oplemenjivačkih linija jaroga stočnoga graška (7 linja, 6 sorti) te odabrati najperspektivnije linije za daljnji selekcijski proces i/ili pokretanje postupka prijave nove potencijalne sorte jaroga graška za proizvodnju voluminoznoga krmiva. Najveće prosječne prinose zelene mase ostvarile su oplemenjivačke linije MBK-7 (33 t ha-1), MBK 41 (28 t ha-1) i MBK-51(28 t ha-1) te sorte Dora (35 t ha-1) i Poneka (34 t ha-1). Navedene sorte predstavljaju vrijedan materijal za daljnji oplemenjivački rad, a identificirane superiorne linije imaju potencijal za nove sorte.

Dopisni autor:
Tihomir Čipić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, tihomir.cupic@poljinos.hr