Close
Skip to content

Agronomska svojstva inozemnih sorata i domaćih populacija uljanoga maka

Marina Brčić, Milan Pospišil, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Dubravka Škevin, Marko Obranović

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj primjetan je interes za uzgoj uljanoga maka (Papaver somniferum L). na većim površinama. Stoga je cilj ovih istraživanja bio utvrditi prinos sjemena i druga agronomska svojstva inozemnih sorata i domaćih populacija uljanoga maka u agroekološkim uvjetima sjeverozapadne Hrvatske te, na temelju dobivenih rezultata, odabrati najbolje sorte za to područje. Istraživanja su provedena kroz sortne pokuse postavljene na pokušalištu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga fakulteta u 2013. i 2015. godini. U istraživanje bile su uključene četiri inozemne sorte (Opal, Lazur, Major i Matis) i dvije izvorne domaće populacije maka: Gornji Bogićevci (IND00042) i Beli Manastir (IND00043). Pokus je bio postavljen prema slučajnome bloknome rasporedu u pet ponavljanja. Na temelju dobivenih rezultata, može se zaključiti kako su se istraživane sorte i domaće populacije maka značajno međusobno razlikovale po prinosu sjemena, broju tobolaca po biljci, masi sjemena po tobolcu, masi sjemena po biljci i masi 1000 sjemenki samo u 2013. godini. U prosjeku istraživanja najrodnije sorte/populacija bile su Opal (847 kg ha-1), Beli Manastir (834 kg ha-1) i Major (816 kg ha-1). Udjel ulja u sjemenu kretao se od 42,5% (Lazur) do 46,3% (Opal). U sastavu ulja istraživanih sorti i populacija maka prevladavaju linolna, oleinska i palmitinska masna kiselina.

Dopisni autor:
Marina Brčić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, mbrcic@agr.hr