Close
Skip to content

Agresivnost izolata Diaporthe longicolla i Diaporthe pseudolongicolla testirana umjetnom infekcijom sjemena soje

Tomislav Duvnjak, Aleksandra Sudarić, Karolinaa Vrandečić, Anto Mijić, Tihomir Čupić, Ivica Liović, Maja Matoša Kočar

https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.8 (izvorni znanstveni rad)

PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga rada bio je utvrditi postoje li razlike u agresivnosti između izolata fitopatogenih gljiva Diaporthe longicolla i Diaporthe pseudolongicolla koje zaražavaju sjeme soje. Obavljena je umjetna infekcija u laboratorijskim uvjetima i u plasteniku na kultivaru soje (Tisa) kreiranome u oplemenjivačkom programu Poljoprivrednoga instituta Osijek i zastupljenom u širokoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Pokušalo se doći do odgovora jesu li izolati nedavno opisane D. pseudolongicolla, agresivniji za sjeme soje od izolata D. longicolla za koji se kroz seriju ranijih pokusa utvrdila visoka agresivnost na sjemenu soje. Pokus je postavljen na Poljoprivrednome institutu Osijek, a izolati D. pseudolongicolla korišteni u pokusu izolirani su sa zaraženoga sjemena iz široke proizvodnje u okolici Osijeka. Pokusi su pokazali kako postoje statistički opravdane razlike (P<0,05) u agresivnosti između izolata u pokusu, pri čemu je izolat D. longicolla pokazao najveću agresivnost u oba postavljena pokusa.